Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök
Person stiger ombord på en buss

Förändringar i biljettutbudet år 2023

Regionfullmäktige i Kalmar län har beslutat om förändringar i biljettutbudet för Kalmar länstrafik för år 2023.

Nedan listas förändringar i biljettutbudet från och med den 1 januari 2023. Regionfullmäktige i Kalmar län har även beslutat om prisjustering för år 2023, klicka här för att läsa mer om biljettpriserna för 2023 här.

Beslutade förändringarna från och med 1 januari 2023:

 • Ny seniorbiljett
 • Rabatt på fler biljetter
 • Införande av en 365-dagarsbiljett inom Kalmar län
 • Förändring av sommarbiljetten
 • Ny funktion i appen och Mitt konto, överlåta och låna ut biljetter
 • Avveckling av apprabatt
 • Avveckling av rabatt för reskassa i Färdtjänst och Närtrafik

Ny seniorbiljett

Från den 1 januari slopas dagens Seniorbiljetter och dessa ersätts av en ny Seniorbiljett. Kort sagt innebär det en förenkling då antalet Seniorbiljetter går från två till en.

Seniorbiljett från 1 januari 2023, giltig för resor:

 • kl. 09:00–14:59 och 17:00–23:59 måndag–fredag
 • hela dygnet lördag–söndag
 • hela dygnet alla dagar i veckan under perioden 15 juni–14 augusti.

Seniorbiljetter som köps innan 2023

Seniorbiljett och Seniorbiljett plus som köps under 2022 kommer behålla sin giltighet även år 2023. Seniorbiljetter som köps från 1 januari 2023 får den nya giltighetstiden.

Rabatt på fler biljetter

Den 1 januari kommer fler biljetter att rabatteras för studenter och rabatten på 30-dagarsbiljetter utökas för ungdomar. Förändringen innebär att rabattsatsen för student- och ungdomsbiljett blir densamma för samtliga biljetter jämfört med vuxenpriset.

 • Studentpris är 25 procent lägre jämfört med vuxenpris.
 • Ungdomspris är 40 procent lägre jämfört med vuxenpris. 

Förändringen innebär bland annat att studentpris införs på enkelbiljett och 24-timmarsbiljett mot uppvisande av giltigt studentkort.

365-dagarsbiljett inom Kalmar län

365-dagarsbiljett införs inom Kalmar län. Priset på 365-dagarsbiljetten styrs av priset för 30-dagarsbiljetten multiplicerat med 10. Biljetten går att köpa för 1–4 zoner eller hela länet.

Förändring av sommarbiljetten

Sommarbiljetten förändras för att bli mer attraktiv och enklare att förstå. Biljetten får en fast giltighet i 62 dagar mellan 15 juni-15 augusti. Biljetten kommer finnas för vuxen, ungdom och student. Rabatten för ungdomar 20–25 år slopas, ungdomsrabatten likställs med övriga biljetter och gäller 7-19 år.

Överlåta och låna ut biljetter i appen Kalmar länstrafik samt Mitt konto

Nya funktioner som överlåta och låna ut biljett i appen Kalmar länstrafik samt Mitt konto införs från och med den 1 januari 2023. 

 • Överlåta biljett införs på oaktiverad enkelbiljett, 24-timmarsbiljett och periodbiljetter.
 • Låna ut biljett införs för periodbiljetter.

Mer information om funktionerna kommer i december.

Avveckling av apprabatt

Rabatten på 10 procent för enkelbiljett och 24-timmarsbiljett i Kalmar länstrafiks appar avvecklas den 1 januari 2023. Syftet med rabatten har varit att öka användandet av Kalmar länstrafiks appar. Detta har varit framgångsrikt och cirka 80 procent av biljettköpen görs idag via app.

Avveckling av rabatt för reskassa i Färdtjänst och Närtrafik

Under en lång tid har rabatt på 20 procent erhållits på Färdtjänstresor och Närtrafiksresor när betalning skett med reskassa för serviceresor. Från den 1 januari 2023 slopas rabatten. 

Förändringen genomförs då det finns tidigare beslut om att samma pris ska gälla för färdtjänst och Närtrafik som i allmän kollektivtrafik. Eftersom rabatten på reskassa i linjetrafiken har avvecklats så försvinner även rabatten vid betalning med reskassa i färdtjänst och Närtrafik.