Om sjukresor - KLT

Om sjukresor

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning för ...

 • Vård vid sjukdom
 • Tandvård
 • Barn- och mödravård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Abort- och steriliseringsrådgivning
 • Ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • Anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag)

Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation. Har du ingen kupong betalar du resan som vanligt och får istället ersättning i efterhand. Ersättning får du genom att skicka in buss- eller tågbiljetten tillsammans med den reseblankett som du får på vårdmottagningen får du tillbaka pengarna av oss. Vi ersätter alltid sjukresorna efter billigaste möjliga färdsätt och färdsträcka.  Ledar-, signal- eller servicehund är tillåten att ta med på resan. Observera att ersättning för sjukresor inte utgår för enstaka resor genomförda med våra periodkort.

När får du reseersättning

Distriktsvård och tandvård: Reseersättning till närmaste mottagning eller valfri mottagning i hemkommunen.

Specialistvård vid sjukhusens mottagningar eller när du ska läggas in: Reseersättning till närmaste sjukhus eller valfritt sjukhus i Kalmar län.

Högspecialiserad vård/regionsjukhusvård, vård enligt vårdgarantin eller för en andra bedömning: Reseersättning till den vårdgivare du har remiss till.

Skicka till:
Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby

Tips!

Samla gärna ihop fler blanketter och skicka in dem tillsammans! (Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte). 

Gratis anslutning till buss eller tåg

Du reser gratis sjukresa om den längsta sträckan sker med linjelagd kollektivtrafik. Det gäller även om du behöver åka servicefordon eller egen bil till tåg- eller busstationen. Den kortare delen av resan, med anslutande servicefordon, beställs hos vår kundtjänst i förväg. 

Sjukresa med egen bil

Resa med egen bil ersätts med 12 kronor per mil. Från ersättningen dras en egenavgift på 125 kronor per enkel resa. Blanketten "Ansökan om resebidrag vid sjukresa" finns på vårdmottagningen, vilken skickas till oss. 

Exempel på sjukresa med egen bil hemmet - sjukhuset tur och retur:

 • Avstånd enkel resa är 120 km.
  Ersättning = 2 x 120 km à 1,20 kr = 288 kr.
 • Avgår två egenavgifter à 125 kr = 250kr.
 • Din reseersättning blir då 38 kr.

Om du ofta åker sjukresor med egen bil lönar det sig att fylla i reseblanketter även om du inte får ut någon utbetalning på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen du har rätt till. Den dag du är uppe i 2250 kronor (högkostnadsskyddet) skickar du in blanketterna och får därmed fria resor för den del av ettårsperioden.

Ersättning under 100 kronor utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkost eller kost ersätts inte.   

Hela resan med servicefordon

Det måste finnas särskilda skäl för att få resa till vård med dyrare färdsätt som till exempel servicefordon, flyg eller hyrbil. Vid dessa färdsätt är egenavgift 125 kr per enkelresa och resenär. För att beställa din sjukresa ringer du oss på 010 - 21 21 021. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt. Beställ helst två vardagar innan du ska resa. Vid förhinder avbeställer du resan så snart du kan. 

Blir du brådskande sjuk på natten beställer du taxi från Kalmar länstrafik. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, men kan ansöka om reseersättning i efterhand. 

Kostnad

Reser du kollektivt ersätts hela resan och du slipper egenavgiften. Men vid beställd sjukresa tas en egenavgift för varje enkelresa på 125 kronor per resenär. Dialyspatienter och ledsagare till patienter som inte kan resa ensam betalar inga avgifter.

 • Högkostnadsskydd för resor
  När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 2250 kr inom år gäller högkostnadsskyddet. Det innebär att du slipper egenavgiften. Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans. 
 • Övernattning
  Gör du en längre resa och behöver övernatta ska du i god tid innan resan kontakta Sjukreseenheten.
 • Förfallotid
  Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden. 

Två sätt att betala

Du kan betala din sjukresa kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av vår kortlösa Reskassa. Reskassan laddar du med jämna hundratal (mellan 100 - 3 000 kronor). När du sedan gör din resa dras priset från din Reskassa. Läs mer om Kortlös Reskassa här.