Så beställer du sjukresa - KLT

Så beställer du sjukresa

Kan du inte resa hela sträckan med den linjelagd kollektivtrafik på grund av att det är för långt till närmaste hållplats eller du behöver resa i ett servicefordon beställer du din resa i god tid i förväg.

I kallelsen från vårdinrättning medföljer kuponger som berättigar till gratis buss- eller tågresa mellan bostadsorten och vårdinrättningens ort (inom Kalmar län). Uppehåll på resan är inte tillåtet.

Beställ din resa av vår kundtjänst

Vid behov erbjuds taxianslutning till/från busshållplatsen alternativt kan hela eller delar av resan göras med Närtrafiken. Du beställer också på det här viset om du behöver resa med servicefordon delar eller hela sträckan genom att ringa oss på 010 - 21 21 021. Trafiken utgörs i regel av mindre funktionsanpassade fordon. Föraren känner vid dessa resor i förväg till ditt namn, adress och att det är fråga om en sjukresa. Biljettavgiften regleras eller bestäms vid bokningstillfället.

Vid resa nattetid

Blir du brådskande sjuk på natten beställer du taxi från Kalmar länstrafik. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, men kan ansöka om reseersättning i efterhand. Du får sedan ersättning för dina utlägg i efterhand genom att ansöka om resebidrag med blanketten "Ansöka om resebidrag vid sjukresa". Bifoga taxikvitto vid din ansökan. Ansökningsblanketten finns på den mottagning du besöker och du skickar ansökan till:


Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby

Beställ din sjukresa i god tid

Ska du beställa en sjukresa som innefattar flyg, tåg eller hotellövernattning, så ska du beställa din resa minst fyra helgfria vardagar innan du ska resa.
Ska du resa med specialfordon så ska du helst beställa din sjukresa två helgfria vardagar innan du ska resa. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt.

Kalmar länstrafiks sjukresor nås på telefon 010 - 21 21 021