Beställ resa - KLT

Beställ Riksfärdtjänstresa

När du fått tillstånd att resa kan du beställa din riksfärdtjänstresa. Det gör du genom vår kundtjänst för serviceresor per telefon.

Kom ihåg att resan måste beställas minst 5 vardagar innan avresedag. Är det dock ett generellt tillstånd måste beställningen vara beställningscentralen tillhanda senast dagen innan datum för resa.

Telefonnummer och öppettider

Telefonnummer

Vardagar

Helg/helgdagar

010 - 21 21 021

08.00 - 16.30

08.00 - 15.00

Jourtjänst

Om du behöver avbeställa din resa eller få hjälp med en redan tidigare beställd resa, då Beställningscentralen är stängd, kan du ringa till vår jourtjänst:

Telefonnummer

Vardagar

Helg/helgdagar

010 - 21 21 020

06.00 - 08.00
16.30 - 22.00

15.00 - 22.00