Solbussen - KLT

Solbussen

Solbussen är en verksamhet som drivs av Kalmar länstrafik för att ge dig som är långvarigt sjuk och/eller funktionshindrad möjlighet att åka på utflykter och resor som annars inte skulle vara möjliga.

Målsättningen är att ge dig med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom möjlighet att ta del av kultur- och naturupplevelser. Bussen beställs via länets olika handikappsorganisationer, kommunala äldreboenden, träffpunkter och liknande. 

Så här beställer ni er resa

Beställning av resor görs för en eller flera resdagar till Solbussens chaufför Mats Krantz. Resor som sträcker sig över två eller fler resdagar ska beställas senast den 31 december för nästkommande år för att vara säker på att få resa. Beställningen görs av handikapps- eller pensionärsorganisationen.

För endagarsresor kan beställningen göras samma år som resan önskas genomföras. Planering av resdagar för dem som anmält sitt intresse görs av chauffören på Solbussen som kontaktar verksamheterna i början av året. 

Se kontaktuppgifter till höger. 

Kostnad

För endagarsresa gäller en startavgift på 2843 kronor. Då ingår 17 mil, utöver dessa kostar det 164 kronor per mil plus 6 procent moms. Milräkningen görs från och med den plats där första passageraren hämtas

För flerdagarsresa gäller startavgift 2843 kronor. Även här ingår 17 mil och därefter en kostnad på 113 kronor per mil därefter. En fast avgift på 2219 kronor tas ut för varje påbörjat dygn.

Bussen

Bussen är specialbyggd och kan anpassas efter hur många rullstolsburna resenärer och extrautrustning som ska med på resan. Det är resenärernas behov som avgör hur bussen anpassas. Totalt kan 6 rullstolsburna resenärer resa samtidigt och används sittplatserna finns det rum för 46 resenärer ombord. Handikapptoalett och lift finns.

Historik - Solbussen

Det var klinikchefen Lars Wernersson på rehabiliterings- och långvårdskliniken i Kalmar som i mitten av 1980-talet tog initiativet till att starta Solbussen. Detta med hjälp av pengar från Stiftelsen Solstickan, därav namnet Solbussen. 
Så småningom tog Landstinget i Kalmar län (Nu Region Kalmar län) över driften av bussen. Under 2007 hotades verksamheten av nedläggning då den dåvarande bussen var sliten. Stiftelsen för långvarigt sjuka lämnade då ett gåvobrev till Kalmar Läns Beställningscentral för medfinansiering av en ny buss och verksamheten kunde drivas vidare för samma ändamål som tidigare.