Hantering av personuppgifter - KLT

Hantering av personuppgifter

Insänt material hanteras i ett dokumentationssystem avsett enbart för dokumentering av färdtjänst och riksfärdtjänst.

Det är enbart personal som arbetar med färdtjänstutredningar som har tillgång till uppgifterna. Personalen jobbar under tystnadsplikt. 

Lagrad information

De uppgifter som lagras är:

  • Den information som du har lämnat i din ansökan så som personnummer, namn och adress.
  • Den information du lämnat vid personlig träff med färdtjänsthandläggaren
  • Eventuell information från extern myndighet (efter ditt medgivande)
  • Information från eventuella läkarutlåtande

Du har rätt till information

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig. Vänd dig i första hand till din färdtjänsthandläggare, men du kan också vända dig till Region Kalmar län, Personuppgiftsombudet, Box 601, 391 26 Kalmar. Denna information är kostnadsfri en gång per kalenderår.

Personuppgiftsombud i Landstinget i Kalmar län

Ytterst är det landstingsstyrelsen som är ansvarig för behandling av personuppgifter inom Region kalmar län. Region Kalmar län har utsett ett personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Personuppgiftsombudet kan hjälpa till med andra frågor också. Till exempel är det personuppgiftsombudet du kan kontakta för rättelse av personuppgifter och uppgifter i din patientjournal. Reglerna om personuppgiftsdombud finns i PUL (personuppgiftslagen)

Frågor om personuppgifter ställer du till:

Region Kalmar län
Personuppgiftsombudet
Box 601
391 26 Kalmar