Till/från Blekinge län - KLT

Till/från Blekinge län

Sydtaxan för resor över länsgräns mellan Kalmar län och Blekinge län gäller både buss- och tågtrafik.

Följande trafik går mellan Kalmar län och Blekinge län och där gäller Sydtaxan för alla resor över länsgräns:

 • LINJE 120
  Torsås - Bergkvara - Karlskrona
 • LINJE 500, KUSTBUSSEN
  Kalmar - Torsås - Bergkvara - Jämjö - Karlskrona
 • KRÖSATÅGEN
  Emmaboda - Vissefjärda - Holmsjö - Bergåsa - Karlskrona
 • ÖRESUNDSTÅGEN
  Kalmar - Emmaboda - Karlskrona

Regler och giltigheterResekort Sydtaxa

 • Glöm ej att skriva ut ett inspektionskvitto på försäljningsstället eller i Sydtaxe-automaten när du aktiverar din Resekortet resperiod. På kvittot står sista giltighetsdag för resperioden. Resekortet Sydtaxa och inspektionskvittot räknas tillsammans som ett giltigt färdbevis.
 • Du reser fritt vidare med buss i avgångs- och ankomstzonen utan extra kostnad, vid uppvisande av giltigt färdbevis. (I avgångszonen krävs alltså att du på förhand har t.ex. tågbiljett i mobilen, utskriven tågbiljett eller 30-dagarskort tillsammans med utskrivet inspektionskvitto att visa upp.) 
 • Resekortet period som är giltig för linje 500 mellan Kalmar-Karlskrona är även giltig för resa med tåg Kalmar-Karlskrona via Emmaboda. På samma sätt är Resekortet period för tågresa Kalmar-Karlskrona även giltig på linje 500.
 • SJ:s årskort med resplustillägg är den enda SJ-produkt som gäller på Tågbussen.
  Samtliga typer av InterRail-kort (köpta utomlands, men giltiga i Sverige) gäller på Tågbussen.

Här och så här köper du Sydtaxe-produkterna

 • Försäljningsställen
  På BT:s försäljningsställen samt Kalmar länstrafiks försäljningsställen i Emmaboda, Högsby, Kalmar och Nybro. Med Reskassa, kontanter eller bankkort köper du samtliga produkter.
 • Sydtaxe-automater
  I Sydtaxe-automaterna (se bilden) som står på stationerna i Emmaboda, Kalmar, Karlskrona och Nybro. Med Reskassa eller bankkort (ej kontanter) köper du enkelbiljetter. Med bankkort återladdar du Resekortet resperiod eller Reskassan (första laddningen måste göras på ett försäljningsställe, men därefter kan du ladda nya belopp eller perioder i automaterna).
 • Ombord på bussar
  Ombord på bussarna köper du samtliga produkter med Reskassa eller kontanter. Vissa bussar tar även bankkort.

Anslutningsresor

När du åker i Sydtaxesystemet reser du anslutningsresor utan extra kostnad i avgångs- och ankomstzonen. Gör du en anslutningsresa från en annan del av Kalmar län reser du den resan med Kalmar länstrafiks vanliga Resekort för resor inom Kalmar län.

Ex: Oskarshamn - Karlskrona
Du reser Oskarshamn - Kalmar med Kalmar länstrafiks vanliga Resekort och sedan Kalmar - Karlskrona med Kalmar länstrafiks Resekort Sydtaxa alternativt Blekingetrafikens Resekortet.