Sydtaxan - KLT

Sydtaxan

Sydtaxan är ett samarbete mellan länen i södra Sverige (Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne) du kan resa över länsgränserna med samma kort och gemensamma produkter, priser och resevillkor.

SydtaxaKalmar länstrafiks Resekort Sydtaxa (se bilden) är det som gäller för resor över länsgräns till/från Blekinges, Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Skåne län och även på Öresundståget till Göteborg via Lund. Det är samma typ av kort som heter Resekortet i Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län och Kronobergs län samt Jojo-kortet i Skåne län.

Det finns fortfarande mindre skillnader i Sydtaxan vad gäller giltigheter i och mellan de olika länen. Se exakta giltigheter för respektive län här:

Mellan Östergötlands län och Kalmar län används Kalmar länstrafiks vanliga Resekort:

 

Annorlunda från när du reser inom Kalmar län

Tänk på att det fortfarande är Kalmar länstrafiks vanliga Resekort och egna priser, produkter och regelverk som gäller när du reser inom Kalmar län.