SJ Regionaltåg - KLT

SJ Regionaltåg

SJ kör på sträckan Kalmar - Emmaboda - Alvesta - Göteborg och på deras tåg gäller SJ:s taxa.
Samtliga Kalmar länstrafik-produkter gäller på SJ-tågen mellan Kalmar - Nybro - Emmaboda.

Tänk på att du måste ha köpt din biljett innan du går ombord på ett SJ-tåg. Ingen biljettförsäljning förekommer ombord.

Biljettgiltigheter på SJ Regionaltåg

  • Samtliga Kalmar länstrafik-produkter på sträckan Kalmar - Nybro - Emmaboda
  • Endast Sydtaxans produkt, Resekortet period, för resa över länsgräns på sträckan Kalmar - Alvesta
  • Resplusbiljetter
  • Samtliga SJ-produkter

Observera att du inte får åka med ett SJ-tåg med Öresundstågens enkelbiljett.