Krösatågen - KLT

Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Kalmar, Jönköping, Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Tågen körs av Transdev.

I Kalmar län körs Krösatågen på två sträckor; Kalmar - Emmaboda och Emmaboda - Karlskrona. 

Kalmar - Emmaboda

Kalmar - Smedby -Trekanten  - Nybro - Örsjö - Emmaboda

Klicka här för mer information.

Emmaboda - Karlskrona

Emmaboda - Vissefjärda - Holmsjö - Bergåsa - Karlskrona 

Klicka här för mer information.