Så här funkar det ombord - KLT

Så här funkar det ombord

Här kan du läsa om hur det fungerar ombord på våra bussar och tåg. 

Alkohol och rökning

Det är inte tillåtet att dricka medhavd alkohol eller röka ombord på tågen, bussarna, på stationerna, i väntsalarna eller i busskurerna. 

Bagage

Du får ta med handbagage och resväskor utan kostnad - under förutsättning att det inte stör andra passagerare. Större resväskor ska av säkerhetsskäl inte tas in i bussen, utan ska placeras i bagageutrymmet.

Barnvagn

För barnvagn som används för transport av barn tas ingen extra avgift ut. Alla våra fordon är anpassade för att du ska kunna ha med dig barnvagn ombord. Däremot kan vi inte garantera en plats då utrymmet också kan nyttjas av rullator eller rullstol. Ingen kundkategori har företräde gentemot annan. 

Bälte

Finns det bälte i bussen måste man använda det enligt lag. Alla bussar ska vara utrustade med bälte, undantaget är bussar som kör i stadstrafik.

Cyklar

Djur

Hundar, katter och andra sällskapsdjur får medfölja utan avgift om de inte stör andra passagerare. Föraren/tågvärden avgör detta. Husdjur som reser med ombord ska vara kopplade eller sitta i väska eller i bur. Ombord på tågen gäller avsedd plats i 2:a klass.

Hittegods och kvarglömda saker

Kvarglömda saker eller tillhörigheter tas tillvara av respektive trafikföretag och återfås mot beskrivning. Du hittar all information du behöver här.

Musik och ljud

Elektroniska musikspelare eller musikinstrument får endast användas ombord om de inte stör andra resenärer.

Nattstopp

Nattstopp innebär en möjlighet för en ensamåkande resenär att ensam få stiga av mellan två ordinarie hållplatser på befintlig linjesträckning (om trafiksituationen tillåter), där resenären känner större trygghet. Läs mer om Nattstopp här.

Tillgänglighet

Vi tar inte ut någon extra avgift för din rullator eller rullstol. Alla våra bussar och tåg är funktionsanpassade. 

För mer information om tillgänglighet på våra fordon, klicka här.