Seniorperiod - KLT

Seniorperiod

Seniorperioden är en 30-dagars resperiod som kan köpas av dig som är ålderspensionär. Även du som får sjukersättning från Försäkringskassan kan köpa seniorperioden, om du är folkbokförd i Kalmar län och har erhållit det intyg som beställs från Kalmar länstrafik.

Produkten gäller för obegränsat antal resor i hela länet.

Om 30-dagars Seniorperiod:

 • Du behöver börja använda resperioden inom 30 dagar efter inköp.
 • Produkten gäller från den dagen du fyller 65 år alternativt har sjukersättning.
 • Fotolegitimation ska kunna uppvisas vid köp, ombordvisering och biljettkontroll. Du med sjukersättning behöver också intyga att du erhåller ersättning från Försäkringskassan genom ett särskilt plastkort du ansöker om att få av Kalmar länstrafik.
 • Seniorperioden gäller för resa med tåg och buss (allmän kollektivtrafik) i hela Kalmar län men inte i Skärgårdstrafiken och Servicetrafiken.
 • Vid Närtrafiksresa med Seniorperioden behöver du kunna uppvisa aktiveringskvitto. 

 • Seniorperioden går att låna ut, men kan inte användas av flera resenärer samtidigt.
 • Vid resa med tåg på sträckan Kalmar - Emmaboda - Vissefjärda måste produkten aktiveras och aktiveringskvitto skrivas ut innan påbörjad resa. Aktiveringskvittot skrivs ut i de automater som finns på perrongerna eller hos något av våra fasta försäljningsställen. Resekortet tillsammans med aktiveringskvitto gäller som färdbevis.
 • Med Seniorperioden får du ta med dig två barn under 7 år gratis.

Här köper du 30-dagars Seniorperiod

 • Ombord på buss och Kustpilen - Du kan köpa 30-dagars Seniorperiod ombord på våra bussar och Kustpilentåg, där du betalar med bankkort. Giltig fotolegitimation ska kunna uppvisas. Du med sjukersättning behöver också intyga att du erhåller ersättning från Försäkringskassan genom ett särskilt plastkort du ansöker om att få av Kalmar länstrafik. Gäller inom Kalmar län.
 • Fasta försäljningsställen - Du kan köpa 30-dagars Seniorperiod på våra fasta försäljningsställen, där du kan betala med både kontanter och bankkort. Giltig fotolegitimation ska kunna uppvisas. Du med sjukersättning behöver också intyga att du erhåller ersättning från Försäkringskassan genom ett särskilt plastkort du ansöker om att få av Kalmar länstrafik.

30-dagar Seniorperiod
Hela länet
100 kr

Så här gör du med sjukersättning:

 1. Du med sjukersättning skickar in det intyg som visar att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning till dig. Uppge namn, personnummer och adress och märk kuvertet med ”Seniorperiod”. Skicka till: Kalmar Länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby.
 2. Tillbaka får du ett plastkort från oss där ditt namn och personnummer står tryckt på baksidan av kortet. Vi skickar även med ett brev som beskriver hur kortet ska användas. 
 3. Din Seniorperiod köper du ombord på bussen eller Kustpilen-tågen eller på något av våra fasta försäljningsställen. I samband med köp visar du upp plastkortet som intygar sjukersättning tillsammans med foto-legitimation. Observera att du inte kan köpa din seniorperiod innan du fått plastkortet hemskickad av oss. 
 4. Vid ombordstigning/visering samt vid eventuell biljettkontroll visar du fortsättningsvis upp ditt resekort laddat med Seniorperiod, plastkort som intygar sjukersättning samt fotolegitimation. 

Så här ser det plastkort du får av oss ut, på baksidan trycks ditt namn och personnummer. Kortet intygar att du får sjukersättning samt ger dig rätt at köpa vår produkt Seniorperiod.