Vår organisation - KLT

Det här är Kalmar länstrafik

Kalmar länstrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Kalmar län. Samt en del av Region Kalmar län.

Varje dag reser närmare 25 000 kunder i länets kollektivtrafik.

Vårt ansvar

Kalmar länstrafik har ett övergripande ansvar för landsbygdsbussar, stadsbussar, Kustpilen, Öresundståg, Krösatåg och serviceresor i länet. 

Kollektivtrafiken – ett samarbete

All trafik, både buss, tåg och serviceresor körs av olika trafikföretag på entreprenad. För tågtrafiken är även samarbetet med Trafikverket viktig. Trafikverket styr tågen på spåren och sköter underhållet av järnvägen.

Film om oss: