Underhållsarbete på Ölandsbron - KLT

Underhållsarbete på Ölandsbron

16:09, 2019-02-18

Underhållsarbete 18 mars - 17 juni 2019.

Trafikverket kommer utföra underhållsarbete på Ölandsbron från den 18 mars till den 17 juni 2019. Arbetet innebär att trafikverket förbättrar brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning.

För att underlätta pendling över bron kommer det finnas ett tillfälligt körfält som blir prioriterat för Kalmar länstrafiks linjebusstrafik. Det blir således smidigt att ta sig över bron genom att resa kollektivt. 

För att Trafikverket ska kunna utföra åtgärderna och skapa en säker miljö behöver de stänga av körfält och sänka hastigheten. Enbart ett körfält i vardera riktning kommer att vara öppet med hastigheten 70 kilometer i timmen. För att motverka köbildning är det körförbud för långsamtgående fordon under pendlartider mellan klockan 06-09 och 15-18.