Förseningsersättning

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om den blir helt inställd.

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte om din resa handlar om en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst. 

Ansök om ersättning här.

Frågor och svar

Uppdaterad 4 maj 2021