Hoppa till innehåll kalmar länstrafik logotype Sök

Ansök om förseningsersättning

Här kan du ansöka om förseningsersättning om du blivit sen under en resa med oss, inkluderat resor med tåg och busstrafik över länsgräns.

Förseningsersättning

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om den blir helt inställd.

Du ansöker om förseningsersättning där du köpte biljetten. Du kan ansöka om förseningsersättning från Kalmar länstrafik om du köpt din biljett:

  • Via Kalmar länstrafiks app
  • Ombord på Kalmar länstrafiks bussar
  • Ombord på Krösatågen inom Kalmar län samt Östergötland
  • Via Kalmar länstrafiks biljettautomater
  • Via ett kundcenter eller återförsäljare i Kalmar län

Om du köpt din biljett via ett annat län eller ett annat läns app så ansöker du om förseningsersättning hos dem. 

BlekingetrafikenHallandstrafiken, Jönköpings länstrafikLänstrafiken KronobergSkånetrafikenVästtrafik

Allmänna villkor för förseningsersättning i Kalmar län

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om den blir helt inställd.

Din ansökan ska ha kommit fram till oss inom två månader från den dag du blev försenad. I de fall det finns särskilda skäl (till exempel sjukdom eller vistelse utomlands) kan vi godkänna reklamationer som kommer in senare än två månader.

Hur stor ersättning du får beror på resans pris samt på hur många minuter sen du blev när du reste med oss:

  • Blev du 20-39 minuter sen har du rätt att få tillbaka 50% av resans pris.
  • Blev du 40-59 minuter sen har du rätt att få tillbaka 75% av resans pris.
  • Blev du 60 minuter sen eller mer har du rätt att få tillbaka 100% av resans pris.

Om du reser med en periodbiljett värderas den enskilda resans pris till enkelbiljettpriset för sträckan.

För dig som reser med resplusbiljett gäller särskilda regler. Läs mer under frågan "Jag har en Resplus-biljett, hur gör jag då?"

Förseningsersättning lämnas inte i de fall information om trafikstörning publicerats minst tre dygn i förväg. I andra fall kan det bero på att det inte finns någon biljett till resan, att förseningen inte var tillräckligt stor eller av annan anledning där uppgifterna i din ansökan inte stämmer. Du kan även nekas ersättning om förseningsersättningen har missbrukats.

Varje ärenden om förseningsersättning utreds och prövas innan Kalmar länstrafik beslutar om ersättning.

Ogrundade ansökningar om förseningsersättning kan komma att polisanmälas av Region Kalmar län.

Ersättning för resa med annan transport

Om du förväntas bli mer än 20 minuter försenad har du rätt att bli kompenserad för resa med egen bil eller taxi. Du måste själv bedöma om du ska välja alternativt färdsätt och ansöka om ersättning i efterhand. Ersättning för taxi/bil kan inte kombineras med ersättning för resans pris.

Finns ingen biljett dras den kostnad av som resenären skulle ha haft om denne hade betalat för resan.

Taxiresa ersätts med ett kontantbelopp, eller i form av värdekod, motsvarande taxiresans styrkta faktiska kostnad. Ersättning för taxiresa är begränsad till 1315 kronor. Maxbeloppet gäller för en resenär och kan alltså, om styrkt faktiskt kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. Du måste bifoga taxameterkvitto i original till din ansökan.

Resa med egen bil ersätts kontant eller med en värdekod enligt Skatteverkets regler för skattefri ersättning och är begränsad till 1315 kronor.

Högsta ersättningen för taxi och bil är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § i socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle avslutats. För 2023 är högsta belopp 1315 kronor (inklusive eventuella parkeringsavgifter). För resor som utförts under år 2022 är högsta belopp 1210 kronor (inklusive eventuella parkeringsavgifter).

Komplettera din ansökan med taxi- eller matkvitto i original. Skicka biljett/kvitto till: Kalmar länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby. Ange också ärendenumret du får efter inskickat webbformulär.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Ett ärendenummer visas längst ned på sidan när formuläret har skickats. Spara ärendenumret.

För resor med Resplusbiljetter: 

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg eller buss/tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Resplusbiljett är en biljett, märkt ”Resplus”. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

Förseningsersättning Resplus

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte för en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst.

Handläggningstid

Vi handlägger ditt ärende så fort som möjligt, men beroende på ärendets karaktär och omfattning kan återkoppling dröja upp till 30 dagar.

Vid problem att skicka in formuläret

Testa att skicka in formuläret på nytt om det inte går första gången. Om det inte fungerar rekommenderar vi att du testar en annan webbläsare. Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst om du vid flera tillfällen inte kunnat rapportera in ett ärende.

Telefon: 010 – 21 21 000

Frågor och svar