Ansökan om återbetalning - KLT

Ansökan om återbetalning

Här ansöker du om återbetalning av olika biljetter och produkter för både Kalmar länstrafik, Kustpilen och Sydtaxan (t ex Öresundståg).

Tänk på att komplettera din ansökan med biljett, taxi- eller matkvitto i original eller kortnummer. Skicka då din biljett till: Kalmar länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby. Ange ärendenumret du får efter inskickat formulär.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Fält med * är obligatoriska och måste vara ifyllda för att formuläret skall kunna sändas.

Kalmar länstrafik använder sig av SUS (Swedbanks Utbetalnings System) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. 

För att utbetalningen ska göras till bankkonto i svensk bank måste Du anmäla Dig till SUS betalningsmottagarregister via ett bankkontor eller med eID via www.swedbank.se/kontoregister. I annat fall skickas en utbetalningsavi till Din folkbokföringsadress.