Förseningsersättning

Förseningsersättning innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad till slutdestinationen eller om det blir helt inställd.

Förseningsersättningen omfattar resor i linjetrafik (tåg och buss) samt Närtrafik. Den gäller däremot inte om din resa handlar om en sjukresa, färdtjänst eller riksfärdtjänst. 

Ansök om ersättning här.

Frågor och svar

Uppdaterad 31 januari 2019