Ansökan om återbetalning

Här ansöker du om återbetalning av olika biljetter för både resor med Kalmar länstrafik, Kustpilen och inom Sydtaxan (exempelvis Öresundståg).

Tänk på att komplettera din ansökan med biljett i original eller kortnummer. Skicka din biljett till: Kalmar länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby. Ange ärendenumret du får efter inskickat formulär.

Fält markerade med * är obligatoriska och måste vara ifyllda för att formuläret skall kunna sändas.

Klicka på länken för att läsa våra återbetalningsregler.

Kalmar länstrafik använder sig av SUS (Swedbanks UtbetalningsSystem) för utbetalning till svenska bankkonton och på utbetalningsavier. Ditt personnummer används för att hämta uppgifter om konto eller utbetalningsadress. 

För att utbetalningen ska göras till bankkonto i svensk bank måste Du anmäla Dig till SUS betalningsmottagarregister via ett bankkontor eller med eID via www.swedbank.se/kontoregister. I annat fall skickas en utbetalningsavi till Din folkbokföringsadress. 

Uppdaterad 31 januari 2019